Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Báo cáo công tác đoàn năm 2008 của BCH Đoàn Uỷ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU
Số: 22/BC-ĐTN
Cà Mau, ngày 04 tháng 11 năm 2008

BÁO CÁO
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
NĂM 2008
--------
Quán triệt nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khối Dân Chính Đảng Tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, được sự quan tâm của Đảng ủy và BGĐ Bệnh viện Cà mau, với tinh thần quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh. Đoàn cơ sở BVCM đã xây dựng và thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn năm 2008 đạt được những kết quả sau:

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. THUẬN LỢI.
Đoàn cơ sở BVCM được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Đảng ủy và BGĐ, hàng tuần họp báo cùng với BGĐ và các khoa, phòng, được Đảng ủy và BGĐ tạo điều kiện cho Đoàn tự tạo nguồn kinh phí hoạt động từ việc quản lý quầy sách báo và điện thoại công cộng.
Ban chấp hành Đoàn ủy cùng Ban chấp hành các chi đoàn: đoàn kết, có ý thức tổ chức tốt, vững vàng về tư tưởng chính trị, tích cực tham gia và gắn bó với tổ chức Đoàn. Hệ thống tổ chức, thông tin, báo cáo, phương thức phát động và thực hiện các phong trào đã đi vào nề nếp.
Tinh thần xung kích, sáng tạo, nêu cao y đức, tận tụy trong chăm sóc người bệnh, hăng hái trong các phong trào tuổi trẻ của đoàn viên thanh niên BVCM luôn được giữ vững. Hầu hết thanh niên trong BV đều là đoàn viên, tỉ lệ thanh niên chưa vào Đoàn còn rất ít.

2. KHÓ KHĂN.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2008 cũng còn nhiều khó khăn thử thách
Trong năm có vài đồng chí trong BCH bận học tập nên một số ít phong trào chất lượng hoạt động chưa cao. Do phải trực theo ca kíp và làm hành chánh không đồng nhất nên việc phân công công tác đôi khi gặp khó khăn, lực lượng cán bộ đoàn cũng như các đoàn viên thanh niên hoạt động kiêm nhiệm, thời gian tập trung cho công tác chuyên môn nhiều nên ảnh hưởng đến quy mô hoạt động các phong trào Đoàn.

B/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG.
Công tác chính trị tư tưởng được Đoàn ủy chú trọng, việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên thanh niên được BCH đề ra kế hoạch phù hợp từng thời điểm, từng chi đoàn khác nhau, với nhiều biện pháp linh hoạt như học tập trung, thi tìm hiểu, triển khai trong các cuộc họp, hướng dẫn đọc tài liệu, gởi cán bộ Đoàn đi tập huấn.v.v.….
+ Học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X của Đảng tập trung 02 cuộc (1 tại Đảng uỷ khối: 02 Đ/c, 01 tại BVCM: 15 đ/c là ủy viên BCH tham gia. Triển khai các nghị quyết trên tại các cuộc họp của các chi đoàn được 20 cuộc do đảng viên và ủy viên BCH đã học triển khai, tổng số 231 ĐV tham gia.
+Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa ngày thành lập Đảng, tuyên truyền ý nghĩa “Tháng thanh niên“, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau, triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau: Phó Bí thư học tại Đoàn khối DCĐ, Đoàn uỷ tổ chức một cuộc tập trung 20 ĐV là UV BCH và Bí thư các chi đoàn, 10 cuộc triển khai tại các chi đoàn 231 đoàn viên tham gia.
+ Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác” và “ Nhật ký tuổi trẻ đất mũi học tập làm theo lời Bác” cho tất cả ĐVTN, chọn 06 bài tham gia cấp Đoàn khối, thực hiện những việc làm có ý nghĩa trong chăm sóc và điều trị cho toàn thể đoàn viên thanh niên trong các cuộc họp của các chi đoàn. Số cuộc triển khai: 12, số lượng 231 ĐVTN
+ Phát động phong trào xây dựng hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”: Trách nhiệm với bản thân (trao dồi đạo đức, nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật, làm việc hiệu quả); trách nhiệm với cơ quan và gia đình (hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng dân chủ, kỷ cương, xây dựng gia đình hạnh phúc); trách nhiệm với người bệnh (tôn trọng người bệnh, chống tiêu cực, chống phiền hà sách nhiễu bệnh nhân), nhằm xây dựng tác phong làm việc văn minh lịch sự, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh trong đoàn viên thanh niên. Số cuộc triển khai: 12, số lượng 231 ĐVTN
+ Đặc biệt triển khai và thực hiện học tập chuyên đề: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “sửa đổi lối làm việc”: tất cả 239 đoàn viên thanh niên trong bệnh viện tham gia học tập chuyên đề. Tổng số cuộc triển khai: 11. Số viết bảng thu hoạch: 231. Số cuộc họp thông qua bảng thu hoạch: 10
+ Đoàn ủy cùng công đoàn thăm, tặng quà cho mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Ngài do BVCM nhận nuôi dưỡng tại Tân Ân Ngọc Hiển 10 ĐVTN tham gia, về nguồn làm công tác xã hội 5 cuộc tại các vùng nông thôn xa và vùng căn cứ cách mạng.
+Triển khai cẩm nang tập thề và cá nhân “ Tuổi trẻ Việt nam học tập và làm theo lời Bác” cho các chi đoàn và tất cả ĐVTN, chi đoàn đăng ký thực hiện về BCH đoàn uỷ và cá nhân thực hiện đăng ký tại chi đoàn. Triển khai 2 cuộc tại cuộc họp đoàn uỷ và cuộc họp các chi đoàn 10 cuộc.
+ Cử 10 ĐVTN tham dự hội thi luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 32 ĐVTN tham dự hội thi tuyên truyền viên BHXH do BHXH và công đoàn tỉnh Cà Mau tổ chức
* Đánh giá chung về công tác tư tưởng văn hoá:
Nhận thức từ sự quán triệt tốt về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Cà Mau tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là môi trường để thanh niên, tuổi trẻ rèn luyện và trưởng thành. Tỏ rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn cũng như các phong trào thanh niên. Đặc biệt việc nâng cao y đức trong khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, tình nguyện khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí, lao động tình nguyện chăm sóc vườn hoa trong bệnh viện, nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong khám điều trị bệnh nhân..……. Từ đó đưa Đoàn cơ sở BVCM ngày thêm vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy và Ban giám đốc.

II/CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN - ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG
1/.Xây dựng tổ chức đoàn:
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, giữ vững công tác đoàn vụ, báo cáo kiểm tra định kỳ, quản lý tốt sổ bộ đoàn, phân loại chi đoàn và đoàn viên 6 tháng, phát triển đoàn viên đảm bảo chất lượng, đoàn viên chuyển đến hồ sơ đúng quy định.
- Tổng số chi đoàn: 10 Xếp loại vững mạnh: 08 khá 02
- Tổng số đoàn viên: 231 nữ: 141 Đại học: 40 TC: 199
- Đang học: tin học, ngoại ngữ: 39
- Chuyển đến: 58 - Chuyển đi: 05 Trưởmh thành: 0
- Mở 1 lớp cảm tình đoàn: 06 thanh niên - Kết nạp: 06
- Tổng số thanh niên hiện còn: 0
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: 58,5% Khá: 39% Trung bình: 2,5%
- Sổ tay rèn luyện Đoàn viên: 231 đạt: 100%
- Thẻ đoàn: 225 (Đang làm thẻ đoàn cho 6 mới kết nạp)
- Ra khỏi BCH 02 (học dài hạn và chuyển công tác), bổ sung 02 UV BCH, 01 phó bí thư
- Đào tạo tập huấn cán bộ đoàn: đưa 05 cán bộ học tập huấn. Hiện còn 02 cán bộ mới vào BCH các chi đoàn chưa qua tập huấn.
* Công tác kiểm tra: thành lập ban kiểm tra từ đầu nhiệm kỳ gồm 4 thành viên, trong năm tổ chức kiểm tra 02 đợt. Nội dung: kiểm tra công tác đoàn vụ như các sổ sách chi đoàn: các sổ tay rèn luyện, sổ lý lịch, thẻ đoàn, sổ bộ đoàn, kiểm tra kế hoạch và việc thực hiện các phong trào của chi đoàn, việc họp định kỳ của chi đoàn.

2/.Công tác nâng cao chất lượng hoạt động BCH đoàn ủy và các chi đoàn:
- Đoàn ủy làm việc theo quy chế, thực hiện đúng định hướng của Đảng ủy, có kế hoạch phù hợp tình hình thực tế của BV. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ Đoàn và các định hướng lớn trong công tác thanh niên.
- Thực hiện bảng điểm thi đua chi đoàn mới đánh giá 6 tháng, từ đó có kế hoạch khắc phục chi đoàn hoạt động còn hạn chế và chọn chi đoàn tiêu biểu để khen thưởng
- Triển khai và thực hiện việc đổi mới nội dung và phương thức họp chi đoàn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện, thực hiện mỗi đoàn viên chi đoàn thuộc và ca được ít nhất một bài ca sinh hoạt tập thể của đoàn.
- Chi đoàn Dược chủ động đề ra kế hoạch hoạt động khám phát thuốc miễn phí tại vườn quốc gia U Minh Hạ và giao lưu với chi đoàn Thi hành án Toà án tỉnh Cà Mau.

3/. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể:
- Triển khai, phổ biến các tiêu chí, nguyên tắc, quy trình kết nạp Đảng cho tất cả đoàn viên để đoàn viên dựa vào đó mà phấn đấu, bầu chọn và giới thiệu cho chi bộ chăm bồi phát triển.
- Chi Đoàn giữ mối quan hệ mật thiết với khoa phòng, các cuộc họp Chi Đoàn mời đại diện Chi bộ tham dự chỉ đạo, các kế hoạch hoạt động thông qua lãnh đạo khoa phòng.
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: 27
- Số được kết nạp trong 6 tháng đầu 2008: 03
- Đang làm lý lịch Đảng: 12
* Ưu điểm trong công tác tổ chức: giử vững công tác đoàn vụ, kịp thời thông tin báo cáo, tăng cường kỹ năng sinh hoạt tập thể cho đoàn viên, chi đoàn chủ động đề ra kế hoạch hoạt động, thực hiện bảng điểm thi đua giửa các chi đoàn, thực hiện tốt quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, Đoàn uỷ tìm hiểu nguyên nhân các trường hợp ĐVTN ưu tú giới thiệu đã lâu chưa được chi bộ kết nạp, có biện pháp đề xuất giáo dục, bồi dưỡng, kết nạp Đảng đạt chỉ tiêu, số lượng đoàn viên đang làm lý lịch đạt rất cao, sắp tới sẽ có nhiều Đoàn viên được kết nạp vào Đảng.III/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “NĂM XUNG KÍCH BỐN ĐỒNG HÀNH”


1/. PHONG TRÀO NĂM XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC:

a/. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội:
- Chủ động tham gia các chương trình phòng chống ma tuý, phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS, phòng chống dịch cúm gia cầm, các dịch bệnh nguy hiểm khác và các tệ nạn xã hội trong cộng đồng.
- Quản lý vườn hoa cây xanh trong BV, thực hiện nhiều ngày thứ 7 tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp. Thực hiện kiểm tra đánh giá mỗi quý nhằm giữ xanh sạch đẹp bệnh viện.
- Tham gia liên hoan ẩm thực của Đoàn uỷ khối.
- Thăm và ủng hộ quà cho lực lượng phòng cháy rừng tràm cùng đoàn khối.
- Thăm và tặng quà cho mẹ VN anh hùng tại Tân ân Ngọc Hiển.
- Tham gia thăm và tặng quà cho đồn biên phòng 696 U Minh.
- Tham gia mitting ngày môi trường thế giới, thực hiện lao động làm sạch môi trường tại bệnh viện, tuyên truyền phòng chống cúm gia cầm tái phát.

b/. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
- Tổ chức khám bệnh phát thuoc miễn phí và tặng quà 01 lần cho các em tại Trung tâm nuôi trẻ mồ côi và người già neo đơn của tỉnh.
- Tham gia lập danh sách hướng dẫn trong ngày lễ tuyên dương cho các em chăm ngoan học giỏi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 tại TTVH tỉnh.
-Thực hiện phong trào hiến máu có hiệu quả cao, có 43 thành viên túc trực hiến máu, 6 tháng qua hiến 7 đơn vị máu, đặc biệt là hiến trong những ngày cấp thiết nhất khi không thể vận động nơi nào được như ngày 30 tết, những ngày trong tết.
- Tình nguyện khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng căn cứ cach mạng, vùng sâu, vùng xa 3 cuộc: tại Đông Thới Cái Nước, Khánh Lộc Trần Văn Thời, TTBT Xã Hội tỉnh, số lượng: 630 bệnh nhân.

c/. Xung kích bảo vệ tổ quốc giữ gìn trật tự an toàn xã hội:
-Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoàn thành chỉ tiêu đóng góp nhà vì người nghèo mỗi năm, cùng công đoàn chăm sóc tốt mẹ VN anh hùng bệnh viện nuôi dưỡng.
-Phát động phong trào ĐVTN Bệnh Viện Cà Mau lái xe an toàn và đúng luật.
- Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.

d/. Xung kích thực hiện cải cách hành chánh:
- Lập đề n thực hiện cải cch hnh chnh trong cơng tc tổ chức của Đon thanh nin Bệnh viện C Mau: cải cch bo co, thơng tin, thơng bo, thống k……..
+ Lập địa chỉ hoặc hộp thư chung, hoặc diễn đàn của Đon Thanh nin BVCM trn mạng Internet, hướng dẩn sử dụng thnh thạo cho uỷ vin BCH cc chi đon, sau đó cc thơng bo, bo co sẽ được thực hiện qua mạng.
+ Triển khai vo thng 6, theo di, đánh gi bo co kết quả vo cuối năm.

e/. Xung kích trong hoạt động giao lưu:
- Duy trì giao lưu kết nghĩa cùng chi đoàn PC 22 Công An Tỉnh và Đoàn ủy Bưu Điện Cà Mau, tham gia tất cả các chuyến giao lưu dã ngoại của đoàn khối, tự thực hiện nhiều đợt khám bệnh tình nguyện, chi đoàn chủ động giao lưu chi đoàn bạn……..

* Lập kế hoạch, triển khai thực hiện mơ hình điển hình hoạt động: Mơ hình “Tổ chức thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập v lm theo lời Bc”, “Cơng tc chăm bồi, giời thiệu v kết nạp đảng vin trẻ”, “ Pht huy vai trị của Đon trong việc đảm nhận cc cơng trình, dự n, đề n, đề ti nghin cứu khoa học gĩp phần pht triển Bệnh viện C Mau”, “ Thực hiện cẩm nang tuổi trẻ Đất Mũi học tập v lm theo lời Bc”, “Thực hiện cải cch hnh chnh” cĩ phn cơng nhĩm phụ trch v phn cơng cơng việc cụ thể.
1.PHONG TRÀO BỐN ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP:

a/.Đồng hành cùng thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, giúp đỡ hỗ trợ, khen thưởng đề tài đạt giải, có 5 đề tài cấp cơ sở, 3 đề tài báo cáo cấp ngành: 1 đề tài đạt giải nhì. 2 đề tài đạt giải 3.
- Tổ chức lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho 58 Y bác sĩ trẻ, mời giảng viên là thạc sĩ, chuyên khoa II có kinh nghiệm làm đề tài NCKH, thực hiện 11 buổi giảng.
- Một đoàn viên được bộ y tế tuyên dương danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tại Hà Nội.

b/. Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp:
- Tiếp tục thực hiện công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên cơ sở có nhiều tài liệu chuyên môn, nhật báo..…… để nghiên cứu và nắm bắt tình hình kinh tế xã hội. Đặc biệt qua công trình này, ngoài việc đoàn ủy tự lực quỹ họat động và tạo điều kiện cho ĐV TN tăng thu nhập.
- Đoàn ủy khuyến khích ĐVTN học nâng cao trình độ: mỗi chứng chỉ anh văn, tin học thưởng 100.000 đồng. Trong 6 tháng thưởng cho: đoàn viên có chứng chỉ.
c/. Đồng hành cùng thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần:
- Thực hiện các phong trào văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành 27/02, tham gia các hội thao, hội thi do đoàn cấp trên tổ chức.
- Cùng công đoàn thành lập đội văn nghệ thường xuyên họat động, thực hiện nhiều chương trình văn nghệ trong các ngày lễ hội lớn như: ngày quốc tế phụ nữ, Đại hội Công đoàn ngành.
- Tham gia hội thi “tuyên truyền ca khúc cách mạng” đạt 01 giải nhì, 02 giải ba, và giải ba toàn đoàn.
- Thành lập đội tuyển bóng chuyền thi đấu ngày 27/02, giao lưu trại giam Cái tàu, tổ chức giải bóng đá mini giao lưu Bệnh viện 105 Tp Hồ Chí Minh, BV TW Cần Thơ, BV Cái Nước .
d/.Đồng hành cùng thanh niên nâng cao kiến thức và kỷ năng hoạt động xã hội:
- Thực hiện rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể trong các buổi họp chi đoàn cac cuộc dã ngoại về nguồn ,mỗi đoàn viên thuộc ít nhất một bài ca sinh hoạt tập thể.
- Cử một Đoàn viên tham gia liên hoan thanh niên sống đẹp tại Tiền Giang.
- Cử một đoàn viên tham gia Hội đồng đội tỉnh Cà Mau.
- Tham gia hội trại 26/03 của Đoàn khối Dân Chính Đảng, tham gia mitting ngày thành lập đoàn
- Tham dự lễ nhận huân chương lao động hạng nhất của tỉnh đoàn, tham dự liên hoan tiếng hát cựu chiến binh


IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Nguyên nhân của kết quả đạt được.
- Đoàn thanh niên BVCM được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và BGĐ, của Đoàn cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng các khoa, sự hỗ trợ của lãnh đạo các khoa. BCH luôn đoàn kết, linh hoạt đề ra những phương pháp đúng đắn trong các hoạt động phong trào.

2. Những tồn tại và nguyên nhân.
- BCH có thực hiện kết nghĩa cùng đoàn ủy bạn nhưng chưa có các hoạt động giao lưu, vườn hoa của các chi đoàn chưa đạt, chỉ làm cỏ chưa thật xanh sạch đẹp.
- Cán bộ đoàn và đoàn viên hoạt động kiêm nhiệm, chăm sóc bệnh nhân, trực theo ca kíp nên quỹ thời gian dành cho họat động đoàn thường bị động, nhiều cán bộ chủ chốt thường xuyên đi học, làm hiệu quả một số phong trào chưa như mong muốn.
Trên đây là kết quả đạt được và những mặt hạn chế của phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bệnh viện Cà Mau 6 tháng đầu năm 2008.
Thân ái kính chào.

Duyệt Đảng uỷ TM. BCH ĐOÀN ỦY BVCM
Bí thưCN Trương Văn Chiến

Nơi gởi:
- Đảng uỷ - Ban giám đốc
- Đoàn uỷ khối
- Các chi đoàn
- Các UVTV
- Lưu văn phòng

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn HSCC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU

CHI ĐOÀN: HSCC
Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2008.
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2008
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 17 nam/nữ: 7
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 1 nam/nữ:
+ Chuyền đến: + Chuyển đi: 2 + Kết nạp mới: 2 + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 3 TH: 14 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 7
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 17
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 17 - Tổng số thẻ đoàn: 17
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 19 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 1 nam/nữ:
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: 3 - Đang làm lý lịch Đảng: 1
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Nguyễn Ngọc Quang

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn Ngoại TH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU

CHI ĐOÀN: NGOẠI TH
Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2008.
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2008
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 23 nam/nữ: 10
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 02 nam/nữ:
+ Chuyền đến: 4 + Chuyển đi: + Kết nạp mới: + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 6 TH: 17 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 6
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 23
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 23 - Tổng số thẻ đoàn: 33
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 23 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 4 nam/nữ:
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: 6 - Đang làm lý lịch Đảng: 4
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Trương Hồng Hưng

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn CLS

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU

CHI ĐOÀN: CẬN LÂM SÀNG
Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2008.
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2008
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 17 nam/nữ: 12
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 01 nam/nữ:
+ Chuyền đến: 0 + Chuyển đi: 0 + Kết nạp mới: 0 + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 3 TH: 14 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 1
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 31
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 17 - Tổng số thẻ đoàn: 14
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 24 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 5 nam/nữ: 3
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: 2 - Đang làm lý lịch Đảng: 5
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Trần Thanh Tuấn

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn Dược

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU

CHI ĐOÀN: DƯỢC
Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2008.
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2008
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 31 nam/nữ: 19
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 01 nam/nữ:
+ Chuyền đến: 2 + Chuyển đi: 0 + Kết nạp mới: 03 + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 2 TH: 29 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 4
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 31
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 31 - Tổng số thẻ đoàn: 28
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 24 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 3 nam/nữ: 3
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: 3 - Đang làm lý lịch Đảng: 0
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Đỗ Loan Anh

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn GMHS

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU

CHI ĐOÀN: GÂY MÊ HỒI SỨC
Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2008.
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2008
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 28 nam/nữ: 14/14
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 01 nam/nữ:
+ Chuyền đến: 1 + Chuyển đi: 1 + Kết nạp mới: 0 + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 1 TH: 29 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 13
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 28
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 28 - Tổng số thẻ đoàn: 28
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 24 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 2 nam/nữ:
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: - Đang làm lý lịch Đảng: 2
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Nguyễn Văn Đến

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn Nội NHI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU

CHI ĐOÀN: NỘI NHI
Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2008.
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2008
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 25 nam/nữ: 6
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 0 nam/nữ:
+ Chuyền đến: + Chuyển đi: 2 + Kết nạp mới: 2 + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 4 TH: 21 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 7
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 25
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 25 - Tổng số thẻ đoàn: 25
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 19 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 2 nam/nữ:
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: 3 - Đang làm lý lịch Đảng: 0
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Võ Hoà Thuận

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn LKII

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN CÀ MAU

CHI ĐOÀN: LIÊN KHOA II
Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2008.
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2008
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 23 nam/nữ: 8/15
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 01 nam/nữ:
+ Chuyền đến: 2 + Chuyển đi: 1 + Kết nạp mới: 0 + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 5 TH: 18 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 6
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 23
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 28 - Tổng số thẻ đoàn: 28
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 23 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 3 nam/nữ:
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: - Đang làm lý lịch Đảng: 1
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Lê Chí Công

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn LK I

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:

- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 23 nam/nữ: 8/15
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 01
+ Chuyền đến: 2 + Chuyển đi: 1 + Kết nạp mới: 0 + Trưởng thành: 0

- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 5 TH: 18 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 6
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 23
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 28
- Tổng số thẻ đoàn:28
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 23 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:

- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 3

- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: - Đang làm lý lịch Đảng: 1
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

1. Giáo dục chính trị tư tưởng:

Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau

2. Giáo dục về truyền thống cách mạng

Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”

4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:

Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.


III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:

A/. Công tác chuyên môn:

Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.

B/. Hoạt động phong trào:

1. Phong trào năm xung kích:

- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.

- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.

- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog


2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:

+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6

+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt

+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền

+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.

IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn

Bí thư

Lê Chí Công

Báo cáo tháng 10/2008 chi đoàn HC_KKB

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Công tác xây dựng tổ chức đoàn:
- Tổng số sinh hoạt đoàn hiện tại (kể cả Đảng viên): 36 nam/nữ: 16/20
- Tổng số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: 02 nam/nữ:
+ Chuyền đến: 0 + Chuyển đi: 1 + Kết nạp mới: 0 + Trưởng thành: 0
- Trình độ chuyên môn:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 7 TH: 29 SC: 0 Khác: 0
+ Lý luận chính trị:
+ Tin học, ngoại ngữ: 8
- Tổng số thanh niên: 0 nam/nữ: + Đã học cảm tình đoàn:
- Tổng số sổ tay rèn luyện đoàn viên: 36
- Tồng số sổ lý lịch đoàn: 36 - Tổng số thẻ đoàn: 36
- Xếp loại đoàn viên: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu kém:
- Sinh hoạt chi đoàn trong tháng qua, ngày: 24 thàng 10 năm 2008

2. Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu vào đảng: 3 nam/nữ:
- Đã cử đi học lớp cãm tình Đảng: 3 - Đang làm lý lịch Đảng: 1
- Đã được kết nạp:

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục tuyên truyền học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, Nghị Quyết TW 5, 6 TW Khoá X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ VIII của Tỉnh đoàn và Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau
2. Giáo dục về truyền thống cách mạng
Tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng VN, cách mạng Cà Mau
3. Giáo dục về đạo đức lối sống: triển khai sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm sửa đổi lối làm việc, tấ cả ĐV thực hiện cẩm nang tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác, triển khai và thực hiện hình ảnh người đoàn viên y tế “3 trách nhiệm”
4. Giáo dục chủ trương chính sách pháp luật nhà nước:
Nhắc nhở ĐV thực hiện tốt luật giao thông, và không sinh con thứ 3, thực hiện môi trường sạch đẹp.
III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO:
A/. Công tác chuyên môn:
Tất cả đoàn viên chi đoàn chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn, trực, thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, tinh thần thái độ tiếp xúc bệnh nhân, không có đoàn viên vi phạm bị trừ điểm thi đua công đoàn.
B/. Hoạt động phong trào:
1. Phong trào năm xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội: Thực hiện tốt phòng chống phơi nhiễm trong hoạt động chăm sóc điều trị tại bệnh viện, phòng chống HIV-AIDS. Thực hiện 1 ngày lao động tình nguyện, bảo đảm công sở xanh, sạch, đẹp.
- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 2 ĐV tham gia khám phát thuốc miễn phí cùng đoàn ủy.
- Xung kích trong bảo vệ tổ quốc, giử gìn an ninh trật tự xã hội: Đoàn viên thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khoa phòng trong bệnh viện.
- Xung kích thực hiện cải cách hành chánh: Thực hiện báo cáo đúng mẫu đúng thời gian quy định, thực hiện giao lưu qua Blog của Đoàn TN BVCM. gởi nhiều bài lên blog
- Xung kích giao lưu và hội nhập: Không
2.Phong trào bốn đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp:
+ Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
Số đề tài tham gia nghiên cứu khoa học: 01, số lượng ĐVTN học nâng cao tay nghề:, nâng cao ngoại ngữ vi tính: 6
+ Khởi nghiệp và lập nghiệp: ĐVTN đảm bảo tốt năng suất công tác, thực hiện nghiêm việc trực ban, không để xảy ra sai sót chuyên môn, thực hiện trực công trình TN:“Quầy sách báo và dịch vụ điện thọai công cộng“ tốt
+ Nâng cao thể chất và đời sống vă hoá tinh thần: 02 ĐV thuờng xuyên tập luyện bóng chuyền
+ Nâng cao kiến thức kĩ năng hoạt động đoàn, hoạt động xã hội: 04 ĐV đăngký học ngoại ngữ.
IV. ĐỀ XUẤT: Không

TM. BCH Chi Đoàn
Bí thư
Mai Văn Dạn